#ziveslovo 28.12.2019

#ziveslovo 28.12.2019

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“

Mt 2, 13-18

 

režisérka Katarína Pirohová

Do čoho som sa to namočil? To mohlo preblesnúť v mysli Jozefovi, keď v noci narýchlo vymýšľal trasu úteku. S emigráciou určite nepočítal. A vlastne – ani s pestúnstvom Božieho Syna. A ani s tým zvláštnym manželstvom… Život si predstavoval úplne inak. No potom ten sen… a ďalší… a jedna zmena za druhou. Možno sa pýtal, či môže človek odovzdaný Bohu vôbec mať vlastné plány.

Jozef ich dokázal naozaj flexibilne „upraviť“, nanovo prepočítať… Vedel byť vnímavý na Božie vyrušenie, na pozvanie do ešte tesnejšej spolupráce; a potom – dokázal poslúchať. Aj napriek tomu, že nepoznal zmysel a nevidel budúce dôsledky. Po naplnení proroctva o plačúcej Ráchel sa len nanovo utvrdil v tom, že Božie sny o nás sú lepšie, bezpečnejšie a múdrejšie ako naše špekulácie…

 

TIP NA DNES:

Spýtam sa dnes Boha na jeho sny o mne. Budem ho chváliť za to, ako ma v mojom živote viedol a chránil, a budem si prosiť konkrétne usmernenie do nového roka.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00