#ziveslovo 28.12.2021

#ziveslovo 28.12.2021

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“

Mt 2, 13-18

brat Filip, OFM

Český folkový spevák Nohavica spieva aj: „Spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat. O vodě, o trávě, o lese, o smrti se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě…“

Áno, smrť, s ktorou sa nedá zmieriť, môže byť okrem iného zjavne témou dnešného Evanjelia. Vnímavé srdce musí vidieť, že Ježiš unikol smrti iba nateraz. O tri desiatky rokov neskôr si strašným spôsobom na neho aj jeho matku táto smrť počká, lebo na nepoznanie dokatované Ježišovo telo bude vložené do jej náručia. V tomto hroznom objatí bude treba z Máriinej strany vybojovať nádej, ktorá nezahanbuje, a skrze túto nádej preniesť v srdci rodiacu sa cirkev až k veľkonočnému ránu! Preto Ježišovu matku oslavujeme aj ako matku Cirkvi.


TIP NA DNES:

V strelnej modlitbe poprosím Boha o silu obstáť pre všetky matky, ktoré v týchto dňoch strácajú svoje dieťa…

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00