#ziveslovo 28.3.2020

#ziveslovo 28.3.2020

Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka.

Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“

Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“

Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“

Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“

Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.

Jn 7, 40-53

 

kňaz Peter Repiský

 

Aké slová to počuli Ježišovi poslucháči, na ktoré reagovali? Predsa to, že ak je niekto smädný a verí v neho, nech príde a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Celé sa to odohrávalo v posledný deň Sviatku stánkov, ktorý pripomínal Izraelitom putovanie po púšti a Božiu starostlivosť. Ku každej rannej obete sa pridávalo liatie vody – súčasne s liatím vína na oltár. Vyliatie vody a vína na roh oltára symbolizovalo radostný výraz vďaky. Čítala sa aj časť proroka Ezechiela 47, ktorá hovorí o prameni vytekajúcom z chrámu, ktorý sa stane veľkou riekou s oživujúcou vodou. Voda dávala všetkému život. Hovorilo sa, že kto nevidel prekypujúcu radosť týchto osláv, nikdy v živote nezakúsil skutočný sviatok radosti.

Tak už môžeme tušiť, prečo tí, čo ho počúvali, hovoria: „Nikdy tak človek nehovoril.“ (Jn 7, 46) Tušenie niečoho, čo sa začalo napĺňať v Kristovi, ktorý je čerstvým Prameňom života, očistenia od hriechu, nádeje. „Aj vy ste sa dali zviesť?“ (Jn 7, 47) Tieto slová môžu byť otázkou aj pre teba. Nechaj sa zviesť Kristom na cestu Života a Radosti. Kríž je miestom, kde vyvrel Prameň života!

 

TIP NA DNES:

Kľakni dnes pred Kristov kríž, lebo na ňom je prameň, a pros o živú vodu – o Kristovho Ducha do každej situácie tohto dňa i celého tvojho života.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00