#ziveslovo 28.4.2019

#ziveslovo 28.4.2019

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Jn 20, 19-31

 

režisérka Katarína Pirohová

Som taká vďačná Tomášovi, že tam vtedy nebol. Že nemal chuť byť v spoločenstve a že hneď neuveril – veď to naozaj bolo na neuverenie. A Ježiš jeho kritickú analýzu zázraku neznevažuje, práve naopak. Veď Pán nám chce dať viac ako len pocit „spokojnosti“. Ježiš chce, aby sme vložili naše neveriace prsty do jeho rán a aby sme zakúsili reálny dotyk so Vzkrieseným. Aby sme mohli celou našou ľudskou telesno-duševnou podstatou, ktorá sa často búri, nechápe, trasie sa strachom či kriticky preveruje, vykríknuť: „Pán môj a Boh môj!“

Som vďačná Tomášovi, že sa napokon rozhodol prísť. Že so svojou krízou viery neostal sám, ale prišiel do spoločenstva. A že ho nepremohla hanba, keď vystieral ruku a vkladal ju do Ježišovho boku, ale bázeň a istota…

 

TIP NA DNES:

Dnes sa dotknem kríža. Reálne ho pohladím, objímem. Nech moje neveriace ruky pocítia realitu obete Víťaza…

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00