#ziveslovo 28.5.2019

#ziveslovo 28.5.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.

A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“

Jn 16, 5-11

 

režisérka Katarína Pirohová

Ako často nám srdce napĺňa smútok… Niekedy ho nazývame prázdnom, syndrómom vyhorenia či depresiou. Smútok apoštolov z toho, že prídu o fyzickú blízkosť svojho Majstra, ktorý ich povolal od rybárskych sietí a s ktorým zažili tri roky mesiášskej slávy, musel byť naozaj veľký. Bol navyše spojený so strachom z budúcnosti, s neistotou, čo bude zajtra, čo bude s ich statusom apoštolov bez Ježiša. A Ježiš, ktorý tak dobre pozná srdce človeka, vie, ako smútok dokáže paralyzovať. Vie, ako knieža tohto sveta dokáže zneužiť náš smútok na to, aby nás zlomil.

Preto Kristus dáva prísľub a aj ho napĺňa v Tešiteľovi. Rovnako reálnom, ako je on sám, rovnako božsky všemohúcom, rovnako blízkom… Ježišu, vďaka ti za Ducha Tešiteľa, ktorý chce byť pri nás v našom smútku a s ktorým dokážeme premieňať aj ten najboľavejší smútok na nádej.

 

TIP NA DNES:

Dnes – aj keď možno prežívam prázdno či bolesť – si budem pýtať od Ducha Tešiteľa novú radosť z Ježišovho víťazstva nad kniežaťom tohto sveta a nad mojím hriechom. A ponúknem mu svoj smútok na výmenu za nádej…

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00