#ziveslovo 28.5.2020

#ziveslovo 28.5.2020

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Jn 17, 20-26

 

brat Filip OFM

Práve nad tým sa dnes zamýšľam, ako môžem byť Ježišovým argumentom v dnešnom svete…

Zažil som totiž pár výborných rečníkov s brilantnou teologickou argumentačnou silou, a predsa sa po prednáške našiel skeptik, čo po skončení nezabudol tomu prednášateľovi odkomunikovať: „Ach, slová, slová, slová…“

Poznal som veriacich ľudí, čo pracovali v charite a museli si svojho času vypočuť, že je to síce fajn, ale kam sa hrabú na zásluhy, ktoré má sekulárna organizácia Lekári bez hraníc…?

Čo teda robiť pre to, aby skrze moje svedectvo ľudia uverili, že Boh je…?

Myslím, že prvá neodkladná podmienka úspešnosti našej misie pri ohlásení Božích vecí tomuto svetu je zrejmá a skrýva sa v Ježišovej vete na konci uvedeného textu: „Aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

 

TIP NA DNES:

Na posilnenie láskyplného vzťahu s Bohom, sa pomodlím žalm 139, ktorý vraví o mojej veľkej hodnote v očiach Stvoriteľa.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00