#ziveslovo 28.5.2021

#ziveslovo 28.5.2021

Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer.

Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg. I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to počuli.

Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich: „Nie je napísané: ‚Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy‘? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta.

Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol.“

Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a hoď sa do mora,‘ a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.

A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“

Mk 11, 11-25

brat Filip, OFM

Spomeňme si, koľko veľa petícií za záchranu pred plánovaným výrubom stromov v nejakom parku alebo lesíku sme už zažili. A skúsme si tipnúť, koľko ochranárov by bolo pobúrených po Ježišovom konaní nad figovníkom. Už vidím titulky bulvárneho denníka: „Šokujúce! Ten čo hlása lásku, zabíja stromy!“ Je dobré vedieť, že keď Ježiš niečo na stránkach evanjelia koná, tak to má vždy svoju symbolickú aj praktickú hĺbku. Nikdy to nie je prvoplánové. Nazdávam sa, že nám dnes chcel Ježiš vlastne poradiť: „Príde taký čas, keď budeš musieť odvážne priniesť úrodu niektorého svojho hrdinského rozhodnutia v situácii, keď to aj všetci okolostojaci budú od teba takto požadovať! Je teda načase už teraz začať klásť na seba veľké nároky, aby si potom nemusel zo seba dostávať veľké mimosezónne výhovorky…“

 

TIP NA DNES:

Chcem dnes vnímať formujúce navštívenia všedného dňa.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00