#ziveslovo 28.8.2021

#ziveslovo 28.8.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“

Mt 25, 14-30

brat Filip, OFM

Vždy to znelo veľmi akčne a zároveň hrdinsky, keď vo filme Deň zúčtovania Terminátor vyhlásil: ,,Poďte so mnou, ak chcete žiť!“ Každý veriaci človek má mať na pamäti, že ho deň zúčtovania čaká. A tam už nemusím obstáť iba s nejakou úslužnou poriadkumilovnosťou, iba s ustráchanou „preopatrnosťou“ a podobne. Väčšinou si totiž kresťan katolík zvláštnym spôsobom spája poriadkumilovnosť aj opatrnosť s vernosťou. Ježiš však ukazuje, čo znamená vernosť v malom, ktorá nám môže zachrániť život v plnosti už tu na zemi. Pokúsme sa teda s kreatívnou vášňou uskutočniť a zveľadiť svoje talenty naplno. V tom je aj systematický zápas proti zlu, ktoré by sa vo svete mohlo rozbujnieť vďaka našej lenivosti!

 

TIP NA DNES:

Aspoň na chvíľu sa dnes vrátim k rozvíjaniu svojho talentu a keď už nemôžem prakticky, tak si aspoň v mysli rozpomeniem na to, aké vízie som skrze svoj talent chcel niekedy uskutočniť a čo mi napokon z toho ostalo.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00