#ziveslovo 28.9.2021

#ziveslovo 28.9.2021

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.

Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“

On sa obrátil a pokarhal ich.

A odišli do inej dediny.

Lk 9, 51-56

brat Filip, OFM

Pevne sa rozhodnúť ísť v ústrety bolesti a smrti si vyžaduje Ježišovu statočnú odvahu, odvahu dotiahnuť do cieľa všetko, čo kedysi začal. Tento moment nástupu na úzku, kamenistú a tŕnistú cestu si vyžaduje poznať cieľ aj zmysel svojho snaženia. Naša každodenná skutočnosť nám však núka technické riešenie našich problémov. Máme bolesť? Zbavme sa jej! Máme nepriateľov? Odstráňme ich! Ježiš však ukazuje význam zástupnej obete za pomýlených ľudí. Až vtedy každá bolesť začne smerovať k zmŕtvychvstaniu.


TIP NA DNES:

Urobím malý sebazápor za človeka, ktorého dnes ešte nie som schopný ani ochotný prijať do obývačky.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00