#ziveslovo 29.12.2018

#ziveslovo 29.12.2018

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Lk 2, 22-35

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

Simeon hovorí: „Moje oči uvideli tvoju spásu.“ Môžem si to povedať tieto vianočné sviatky aj ja? Pozeral som sa očami a – ešte hlbšie – srdcom, čo sa udialo, kto prišiel a ako sa znova Boh dotýka zeme? Sú mnohí, pre ktorých sú Vianoce iba pozlátka: koledy, ozdoby, darčeky. My – vidiaci – im môžeme nahlas vyjadriť, o kom tieto sviatky sú. Podľa koho Vianoce vznikli. Kto je ich podstatou.

 


TIP NA DNES:

Skúsim sa podeliť kreatívnym spôsobom s niekým vo svojom okolí, že sa narodil môj Boh a že… máme z toho radosť!

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00