#ziveslovo 29.12.2019

#ziveslovo 29.12.2019

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“

On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

Mt 2, 13-15.19-23

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

On vstal. Za noci. Vzal dieťa i jeho matku. Skúšate si to predstaviť na vlastnej koži? Chce to obrovskú dôveru a rýchlu akciu. Žiadne otáľanie, dohadovanie sa, kalkulovanie, či to Boh naozaj chce. Je jedno, či je noc, alebo deň, nezáleží na tom, či ide o pár metrov, alebo desiatky kilometrov…

 

TIP NA DNES:

Dnes sa pokúsim byť vnímavejší na Boží hlas a hneď urobím, čo mi povie.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00