#ziveslovo 29.3.2019

#ziveslovo 29.3.2019

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“

Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“

A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Mk 12, 28b-34

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

Milovať Boha. Milovať blížneho. Milovať seba. Ak je niekto napojený na Zdroj (Boha), dokáže vidieť seba i ľudí vôkol Božou optikou. Ak nemilujem Boha, nemôžem mať rád druhých ani seba. Možno sa podceňujem alebo zosmiešňujem. Možno ohováram druhých alebo ich zrádzam. Vždy si musím skontrolovať, či som neprestal byť online vo vzťahu s Bohom. Skúška správnosti tu funguje stopercentne.

 

TIP NA DNES:

Dnes vyjadrím Bohu, že ho mám rád/ľúbim/milujem, inak ako zvyčajnou modlitbou, omšou alebo čítaním z Písma.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00