#ziveslovo 29.6.2019

#ziveslovo 29.6.2019

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Mt 16, 13-19

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

Za koho pokladáš Ježiša ty? Áno, ty – čitateľ tohto textu. Kým je pre teba? Historickou postavou? Dobrým kazateľom? Divotvorcom s fantastickými zázrakmi? Alebo mužom, ktorý síce zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, ale teba sa to nijako osobne nedotýka? Boží Syn sa chce dotýkať tvojho života a tvojich rán, no nesmieš mu byť vzdialený a „zdraviť“ ho iba z diaľky. Vykroč k nemu, ide ti oproti.

 

TIP NA DNES:

Ježiš ti ponúka osobný, živý vzťah. Len ty a on. Prijmi toto pozvanie.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00