#ziveslovo 29.9.2019

#ziveslovo 29.9.2019

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.

Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘

No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘

Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘

Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘

Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘

Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“

Lk 16, 19-31

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

Počas dňa dostávame pred oči mnohé signály, pripomienky a značky, aby na ne reagovalo naše srdce. Rovnako bol Lazár učiteľom pre boháča. Niekedy tieto lekcie nestíhame riešiť, inokedy ich tvrdo ignorujeme. Boh nám však stále posiela ľudí, situácie, dni, aby vychovával naše srdce a pripravoval ho pre veľkosť neba. Ak túto školu ignorujeme, naše srdce tvrdne, a nakoniec je také zatvrdnuté, že mu už nepomôže nič – ani keby niekto vstal z mŕtvych.

 

TIP NA DNES:

Čomu sa má dnes naučiť moje srdce? Kto je dnes mojím signálom, pripomienkou a značkou, aby moje srdce nestvrdlo?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00