#ziveslovo 3.1.2020

#ziveslovo 3.1.2020

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“

Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

Jn 1, 29-34

 

jezuita Tomáš Jellúš

Ježiš potreboval Jána Krstiteľa, aby o ňom vydal svedectvo a aby vo svojom domovskom židovskom národe mohol ukázať, že má osobitné poslanie. Aj my v našom živote potrebujeme osobných Jánov Krstiteľov, ktorí druhým o nás povedia niečo pozitívne. Buďme vďační za našich drahých, ktorí majú odvahu zaručiť sa za nás a ktorí o nás hovoria pekne.

 

TIP NA DNES:

Svojich osobných Jánov Krstiteľov nebudem brať ako samozrejmosť. Vyjadrím im poďakovanie, že majú tú štedrosť nasmerovať ma na správnu cestu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00