#ziveslovo 3.1.2021

#ziveslovo 3.1.2021

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Jn 1, 1 – 18

asistent europoslanca Peter Broz

Na začiatku prológu čítame, že Slovo bolo na počiatku všetkého. Bolo nielen svedkom, ale priamym činiteľom veľkých vesmírnych divov. Len si predstavte krásu a majestát, keď vznikali planéty, hviezdy a najvzdialenejšie galaxie! Všetko to povstalo skrze neho. O pár riadkov neskôr s prekvapením čítame, že to isté Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Počas našej pozemskej púti asi nikdy úplne nepochopíme hĺbku a rozsah tohto tajomstva. Môžeme sa však radovať z jednoduchej skutočnosti, že „človečina“ nie je Bohu cudzia; že človek nie je odpísaný prípad a že Boží plán je spasiť naše duše, vzkriesiť v súdny deň naše telá a priviesť nás k plnosti toho, pre čo bol človek stvorený. To je radostná správa hodná oslavy!

 

TIP NA DNES:

Hľadajme okolo seba hlboké chvíle jednoty s Bohom, intimitu vzťahov s blížnymi, krásu umenia a súcit s chudobnými.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00