#ziveslovo 3.1.2022

#ziveslovo 3.1.2022

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“

Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

Jn 1, 29-34

redemptorista Rastislav Dluhý, CSsR

Po východe z Egypta sa na baránka pozeral Izrael ako na obetu. Jeho krv ho uchránila pred zabíjaním prvorodených. Bol symbolom záchrany, oslobodenia a Božieho spásonosného konania. Počas najväčšieho sviatku, Paschy, ho jedli všetci Izraeliti. Spomíname si na dramatický príbeh Abraháma, ktorý namiesto svojho syna obetoval barana, o ktorého sa postaral Boh. Aj teraz Ján Krstiteľ hovorí: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta.“ Kiežby sme ako svätý František z Assissi prežili dojatie vždy, keď vidíme alebo počujeme na lúke bľačiaceho baránka. Nech nám pripomína dar Otca pre našu záchranu.


TIP NA DNES:

Zaspievam si dnes pieseň: „Ty si ten Baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Ty si ten Baránok s kľúčmi od podsvetia. Ty si ten Baránok, čo slobodu dáva. Ty si ten Baránok, nebojím sa!“

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00