#ziveslovo 3.10.2021

#ziveslovo 3.10.2021

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku.

On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“

Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“

Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.

A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“

Doma sa ho učeníci znova na to pýtali.

On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.

Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“

Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Mk 10, 2-16

asistent europoslanca Peter Broz

Je jasné, že farizeji neprišli hľadať odpovede, ale spôsob, akým Ježiša nachytať. Nechceli nájsť pravdu, ale zámienku pre zdiskreditovanie Učiteľa. Ježiš im odpovedá, že majú tvrdé srdcia. Nie je náhoda, že hneď na to čítame, ako namrzený prikazuje svojim učeníkom nebrániť deťom prichádzať k nemu. Zatvrdnuté srdce môže mať pre nás fatálne duchovné následky. Strácame radosť zo života; vidíme v druhých len protivníkov a nepriateľov; topíme sa vo svojej osamelosti. Dnes môžeme prísť k Ježišovi bez akýchkoľvek prekážok. Možno budeme sami seba obviňovať, budeme si dávať umelé podmienky a nereálne meradlá. Spomeňme si na Otcovu náruč, v ktorej chce mať všetky svoje deti.


TIP NA DNES:

Dnes si v modlitbe ako malé dieťa sadnem nebeskému Otcovi na kolená. V spontánnosti a jednoduchosti mu vyrozprávam všetko, čo mám na srdci.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00