#ziveslovo 3.11.2020

#ziveslovo 3.11.2020

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“

On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘

Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘

A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom.

Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“

Lk 14, 15 – 24

asistent europoslanca Peter Broz

Pred dvoma týždňami sme slávili misijnú nedeľu. Minulý týždeň sme v evanjeliu počuli, ako Ježiš v odpovedi učiteľovi zákona hovorí, že najväčším prikázaním je milovať Boha a blížneho. Dnešné podobenstvo o hostine musíme čítať ako správu o veľkom a otvorenom srdci nášho Otca, ktorý chce k sebe pritiahnuť všetkých. Nie je to len teologická pravda. V tých, čo sa zrodili z vody a z Ducha, bije Otcovo srdce a Otcova vášeň pre stratených a zabudnutých. Nemusia to byť iba tí najchudobnejší ani najchorľavejší. Zvykli sme si veľmi opatrne narábať s evanjeliom a ponúkať ho iba vo výnimočných situáciách – snáď, aby sme nikoho neurazili alebo sa nezachovali nekorektne. Hospodár z podobenstva nám však ukazuje, že jeho snaha zavolať k slávnostnému stolu úplne všetkých nemá hraníc.

 

TIP NA DNES:

Komu dnes môžeš povedať o Ježišovi?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00