#ziveslovo 3.12.2018

#ziveslovo 3.12.2018

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Mt 8, 5-11

 

jezuita Tomáš Jellúš

Ježiš sa zadivil nad vierou stotníka. Bol prekvapený z jeho dobra a ochoty. Zaujímavé. Boh predsa všetko vie a pozná. Ak je napísané, že sa zadivil, je to vlastne spôsob jeho uznania a vďaky človeku. Prekvapiť Boha svojou štedrosťou môžeme aj my. Skrýva sa v nás väčšia duchovná krása, ako si myslíme. Nepodceňujme sa. Ukážme Bohu, že je v nás viac..

 

 

TIP NA DNES:
Vykonám nezvyčajný dobrý skutok, ktorý sa vymyká mojej bežnej rutine, aby som svojím dobrom prekvapil Boha a svojich drahých.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00