#ziveslovo 3.2.2022

#ziveslovo 3.2.2022

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

Mk 6, 7-13

redemptorista Rastislav Dluhý, CSsR

Tento text by sme si mohli čítať často. Modliť sa ním. Naučiť sa ho naspamäť. V našej službe evanjelizácie ide hlavne o nadprirodzené šírenie Božieho kráľovstva nadprirodzenými prostriedkami, Božou mocou. Nik okrem Boha nedokáže preniknúť ľudské srdce tak, aby sa s túžbou, radosťou a pokáním obrátilo k Bohu. Ani tí najvýrečnejší kazatelia, ani tie najmodernejšie a impozantné metódy. Boh nám dnes pripomína, aby sme nezabúdali, že on je ten, kto koná. Povzbudzuje nás k dôvere, že on sa postará, že on bude konať a my sa budeme prizerať. Ježiš nám sľubuje, že sa postará o to, čo je potrebné.


TIP NA DNES:

Pouvažujem, nakoľko sa pri hlásaní evanjelia spolieham na Boha. Koľko sa modlím a vyprosujem silu zhora?

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00