#ziveslovo 3.3.2021

#ziveslovo 3.3.2021

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“

Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mt 20, 17-28

asistent europoslanca Peter Broz

Vždy je pre mňa vytriezvením, keď v strede politického boja alebo snahy obhájiť si svoju pozíciu počujem Ježišove slová: „Ale medzi vami to tak nebude.“ Toto je skutočný trademark (typická črta) kresťanskej viery: slúžiť, nehľadať popredné miesta a uznanie, ochota obetovať sa. Ide to proti logike sveta? Určite! Znamená to plávať proti prúdu a znášať nepochopenie a pohŕdanie svojho okolia? Takmer vždy áno. Pozrime sa však na Ježiša Krista, Pána vesmíru, skrze ktorého bolo všetko stvorené. Neexistuje lepší vzor ako slúžiaci Kráľ. Cesta štyridsaťdňového Pôstu má byť cestou odloženia svojich ambícií, plánov, ega, zarytých postojov. Inak nemôžeme ako dedičia zeme vládnuť: v rodinách, firmách alebo politických stranách.

 

TIP NA DNES:

Komu dnes môžem poslúžiť? Čo môžem dnes vykonať pre svojich kolegov a známych?

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00