#ziveslovo 3.6.2022

#ziveslovo 3.6.2022

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“

Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“

Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“

Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!

Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.

Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Jn 21, 15-19

redemptorista Rastislav Dluhý, CSsR

Máš ma rád? To je hlavné kritérium pre službu v Cirkvi. Hlboký, dôverný vzťah s Ježišom. Vzťah lásky. Ježiš sa Petra nepýta, či sa už cíti pripravený. Pýta sa ho na to podstatné, či ho má rád. A pýta sa ho trikrát. Pýta sa ho to, čo sa niekedy pýtame jeden druhého v rodinách a medzi priateľmi. Keď mám rád Ježiša, budem túžiť byť s ním viac, snažiť sa viac sa o ňom dozvedieť, slúžiť mu, hovoriť o ňom druhým. Akákoľvek služba v Cirkvi od služby miništranta, kostolníka, katechétu, animátora, kňaza až po pápeža sa odvíja od toho istého. Základ každej dobre prežívanej služby je láska k Ježišovi.


TIP NA DNES:

Dnes sa Ježiš v liturgii pýta svojej nevesty Cirkvi: „Máš ma rada?“ Pýta sa to aj mňa. Smelo mu odpoviem v modlitbe.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00