#ziveslovo 3.7.2021

#ziveslovo 3.7.2021

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.

Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi.

Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Jn 20, 24-29

asistent europoslanca Peter Broz

Na slávnom obraze od Caravaggia vkladá ohromený Tomáš prst do Ježišovho boku. Výraz v jeho tvári je zmesou údivu, zvedavosti, ale aj vnútornej rozpoltenosti. Tomáš vedel, čo sa stalo na Veľký piatok. Fakty hovorili jasne: nebolo pochýb o tom, že Ježiša mučili, ukrižovali a prebodli jeho bok. Napriek tomu dnes stojí pred ním ten, čo sa nazval Pravdou a pozýva ho dotknúť sa ho.

Zvykli sme si, že v našej pretechnizovanej dobe veda určuje, ako máme žiť. Kristus nás však neprestajne pozýva do osobného vzťahu s ním, ktorý presahuje náš rozum a schopnosť všetkému porozumieť hlavou. Prijmime dnes pozvanie podobne ako svätý Tomáš a priblížme sa Ježišovi celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

 

TIP NA DNES:

Napíšem Bohu ľúbostný list alebo aspoň krátky odkaz. Vylejem si pred ním svoje srdce – nebudem sa pritom sústrediť na formu ani slová, ktoré použijem.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00