Každý kresťan je potrebný v službe

Každý kresťan je potrebný v službe

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.

A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘

Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“ Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“

On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

Lk 10, 1-12. 17-20

Redemptorista Rastislav Dluhý

Ježiš rozposlal sedemdesiatdva učeníkov a každý dostal moc slova, znamení a divov. Predstavme si, že toľko misionárov príde do nášho mesta. Každý s mocou! Ježiš hovorí, že je to stále málo: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov, lebo je ich málo.“ Moc zla a množstvo ešte nevykúpených sŕdc je veľké. Každý kresťan je potrebný v službe ohlasovania a svedectva s mocou. Na mocné svedectvo nie je nutná napríklad kňazská vysviacka, hoci aj táto služba je veľmi potrebná. Najpodstatnejší je nami naplno prežívaný krst. Z neho pramení naša kňazská, prorocká a kráľovská služba. Obeta, moc slova, autorita.


TIP NA DNES:

Poprosím Ducha Svätého, aby mi pomohol nanovo prežiť realitu môjho krstu, v ktorom som sa stal novým stvorením.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00