#ziveslovo 3.8.2019

#ziveslovo 3.8.2019

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.

No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“

Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.

Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

Mt 14, 1-12

jezuita Tomáš Jellúš

Nič nové pod slnkom. Tancujúce dievča malo vždy na muža silný okúzľujúci, čarovný efekt. Spája sa tu radosť zo života, tanec, nadšenie zo ženskosti, šťastie. Ježiš túži, aby rovnaký efekt v našom srdci vyvolali jeho dobré zvesti o láske a pokoji. Aj on tancuje v našom srdci tanec lásky a prijatia. Herodes bol ochotný dať pol kráľovstva za tancujúce dievča. Čo som ja ochotný dať za Božiu lásku?

 

TIP NA DNES:

Ak by som dnes chcel Bohu sľúbiť mimoriadne štedrý dar, čo by to bolo?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00