#ziveslovo 3.8.2020

#ziveslovo 3.8.2020

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.

Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.

Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“

On povedal: „Poď!“

Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“

Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“

A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Mt 14, 22 – 36

 

asistent europoslanca Peter Broz

V posledných dňoch boli učeníci svedkami emocionálne vypätých situácií. Videli, ako Ježiš nasycuje obrovský zástup, na malej loďke bojujú proti nebezpečným vlnám, a nakoniec sa zľaknú postavy, ktorá proti zákonom fyziky kráča v búrke po vode. Je ťažké rozsúdiť, čo bolo Petrovým motívom vykročiť za Pánom: Ambicióznosť? Zvedavosť? Snaha byť mu blízko? Jedno sa mu nedá odoprieť. Neostal pasívny. Nepovedal si, že už toho bolo dosť, že má právo sedieť so strachom vo svojej bárke a triasť sa o holý život. Napriek všetkému povedal „áno“.

 

TIP NA DNES:

Čo sú moje vnútorné ospravedlnenia pre rezignáciu a nečinnosť? Kto ma zranil alebo čo ma sklamalo? Dokážem napriek tomu vidieť v zúfalstve Ježiša, odhodiť batoh ťažkostí a vykročiť zo svojej zdanlivej istoty?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00