#ziveslovo 3.9.2020

#ziveslovo 3.9.2020

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.

Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“

Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.

Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“

A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Lk 5, 1 – 11

 

asistent europoslanca Peter Broz

Peter bol určite skúsenejší rybár ako Ježiš. A určite bol po celonočnom love vyčerpanejší ako Učiteľ. Dalo by sa povedať, že jeho požiadavka spustiť siete bola nanajvýš výstredná. Dnešné evanjelium nás nevyzýva k lenivosti. Ježišove slovo nie je zázračnou skratkou. Boh od nás očakáva svedomitosť a dôslednosť. Chce však, aby sme na hranici možného očakávali a pracovali s jeho milosťou a pozerali sa na jeho vernosť. To je skutočné partnerstvo Otca a jeho detí v Božom kráľovstve, ktoré prinesie ovocie.

 

TIP NA DNES:

Zastavme sa dnes vo svojom úsilí a počkajme na Božiu milosť. Prosme o ňu, prehlasujme nad svojimi životmi Božiu dobrotu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00