#ziveslovo 30.10.2021

#ziveslovo 30.10.2021

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.

Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto.

Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 14, 1. 7-11

sestra Damiána Farkašová, DKL

Ježiš ako pozorovaný a zároveň ako pozorovateľ. Tí, ktorí pozorujú Ježiša, striehnu na to, či poruší zákon o sobote. Tvária sa, že v centre ich života je horlivosť za Boží zákon. Ježiš však vypozoruje a demaskuje skutočnú tvár pozorovateľov. Tá sa prejavuje v nenápadných postojoch, ktoré zväčša málo kontrolujeme. Prestíž a túžba po postavení. Problém nie je zákon, za ktorý sa schovávajú. Problém je egocentrizmus a z neho vyplývajúce presvedčenie o tom, že vlastnia patent na pravdu.

Čo stojí v centre môjho života? Koľkokrát sa nechám viesť egoizmom a bazírujem na dodržiavaní litery zákona, hlavne u tých druhých? Ježiš do centra našej pozornosti stavia lásku. Nie abstraktnú. Konkrétne prejavenú. Človeku, ktorý práve teraz stojí predo mnou.


TIP NA DNES:

Dnes si budem viac všímať ľudí okolo seba. Čo môžem urobiť pre toho druhého? Dnes nie ja, ale ty, môj brat, budeš pre mňa ten dôležitý.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00