#ziveslovo 30.11.2019

#ziveslovo 30.11.2019

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.

Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Mt 4, 18-22

 

františkán Felix Mária OFM

Tri, štyri, štart… Boli ste na to pripravení? Šimonovi a Ondrejovi Ježiš neodpočítaval. Ježiš len povedal jedno: „Poďte.“ A potom aj Jakubovi a Jánovi… a znenazdajky boli štyria.

Ideš dnes do práce? Alebo ideš ešte na nákupy? Alebo máš ešte nejaké iné povinnosti? Tak choď do nich s Ježišom. Lebo on nechce, aby si bol len nejaký vykonávateľ práce, ale misionár. Ten, ktorý nesie jeho slovo. Ty si ten/tá, ktorý/ktorá nesie človeka k nemu. Takže pozor! – Štart! – Choď za ním.

 

TIP NA DNES:

Pripravenosť na každú chvíľu. Koľko si ich dostal včera? 86 400 sekúnd – každú si využil? A dnes, koľko ti ich ešte ostáva?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00