#ziveslovo 30.11.2020

#ziveslovo 30.11.2020

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.

Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Mt 4, 18 – 22

riaditeľka zastolom.sk Andrea Mikolášiková

V dnešnom evanjeliu čítame o prvotnom volaní a prvotnej odpovedi štyroch učeníkov. Azda väčšina z nás má túto skúsenosť s Ježišom za sebou. Vykročili sme za ním, povedali svoje veľké: Áno, Pane, dávam ti svoj život a oddnes ťa chcem nasledovať, kamkoľvek pôjdeš. Po tomto prvom veľkom kroku však chce Ježiš oveľa viac. Chce, aby sme svoje áno dosvedčovali každý deň, v každom momente, keď okolo nás veje neha jeho dychu a šepká nám, kam máme nasmerovať svoje kroky. A to je naozaj ťažké. Zmeniť plánovanú trajektóriu dňa, odložiť mobil a stíšiť sa v modlitbe, otvoriť srdce človeku, ktorý ma práve potrebuje, mlčať, keď sa mi chce hádať…

 

TIP NA DNES:

Prosme dnes Ježiša: „Pane, daj mi takú poddajnosť tvojmu duchu, aby som dokázal v každom momente opakovať svoje prvé veľké áno, ktoré som ti dal.“

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00