#ziveslovo 30.11.2021

#ziveslovo 30.11.2021

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.

Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Mt 4, 18-22

sestra Damiána Farkašová, DKL

Ježiš povoláva mužov činu zaujatých starosťou o živobytie. Nasledovať Ježiša od nich vyžaduje ťažké rozhodnutie. Opustiť to, čo je pre nich dôležité. Zanechať všetko, aby získali viac. Opustiť lov rýb pre seba a rodinu a vydať sa loviť ľudí pre Božie kráľovstvo. Opustiť istotu a vydať sa neistou cestou do neznáma. Ich rozhodnutie nie je voľbou medzi dobrom a zlom, ale medzi dobrým a lepším. K tejto voľbe Ježiš pozýva aj mňa. Pane, pomôž mi s odvahou zameniť dobro za viac, ku ktorému ma pozývaš.


TIP NA DNES:

Dnes prinesiem obetu. Zrieknem sa niečoho, čo mi je milé, vzácne, aby sa stalo darom pre iného. Môže to byť vec, ale aj čas, nenápadné gesto, načúvajúce ucho…

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00