#ziveslovo 30.12.2018

#ziveslovo 30.12.2018

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“

On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.

A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Lk 2, 41-52

 

františkán Felix Mária OFM

Aj ty sa pýtaš niekedy sám seba: „Čo som to len urobil?“ S bolesťou hľadáš svoju minulosť, v ktorej by si chcel zmeniť mnohé veci, aby si sa dnes cítil lepšie? Nejde to. Život ide len dopredu. Tak ako to urobil Ježiš. Poslušnosťou voči Bohu a autoritám. Samozrejme, s použitím pravej múdrosti.

 


TIP NA DNES:

V čom spočíva tvoja životná múdrosť? V tom, že si „múdrejší“ ako ostatní? Skús nájsť obľubu u Boha a ľudí.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00