#ziveslovo 30.12.2019

#ziveslovo 30.12.2019

Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.

Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Lk 2, 36-40

 

františkán Felix Mária OFM

Neodchádzať z Božej prítomnosti v každom veku. Vedieť tak ako Anna verne očakávať nášho Pána v stave, v akom som. Ale ten stav sa vyvíja a vedie nás k hlbším skúsenostiam. Skúsenosť Anny bola v tom, že stretla očakávaného Mesiáša.

K tejto Anninej skúsenosti treba však dorásť. Je zaujímavé, že evanjelista píše o podobnej skúsenosti aj pri osobe Ježiša: „Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.“ Je to jeho uvedomenie si identity Božieho Syna a dôverného vzťahu s Otcom.

Aký je náš plán rastu? Nežijeme v duchovnom stereotype, v „udržiavajúcom“ režime duchovného prežívania, ktorý sa nemení už niekoľko rokov? Je to cesta, na ktorej meníme svoju pozíciu v hlbšom vzťahu s Otcom?

 

TIP NA DNES:

Nakresli si svoju duchovnú cestu. Vidíš na nej rast? Je tvoja viera iná, ako bola v detstve? Iná, ako bola pred rokom?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00