#ziveslovo 30.12.2020

#ziveslovo 30.12.2020

Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.

Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Lk 2, 36 – 40

riaditeľka zastolom.sk Andrea Mikolášiková

Medzi celkom prvých ľudí, ktorým dal Boh spoznať Mesiáša, patrili i starec Simeon a tiež starena Anna. Povrchnému pohľadu by sa mohlo naozaj zdať, že šlo o prostú starenu, ktorá žila svoj všedný život medzi múrmi chrámu. Všednosť jej života však dokonale očistila zrak jej srdca. A tak vo vrcholnom momente dejín spásy, keď si Boh vzal telo človeka, patrila Anna k tým niekoľkým, ktorých viera uniesla i tento nesmierny paradox – bezbranný Mesiáš v náručí chudobného páru.

 

TIP NA DNES:

Pane, použi si i všednosť môjho života na očistenie mojich očí, aby som ťa videl/a i v paradoxe a skrytosti.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00