#ziveslovo 30.12.2021

#ziveslovo 30.12.2021

Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.

Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Lk 2, 36-40

sestra Damiána Farkašová, DKL

Anna. Po krátkom manželstve vdova, zrejme bezdetná. Žena, ktorá našla zmysel svojho života. Deň čo deň, noc čo noc, celý život upriamila na Boha. Služba v chráme, pôst a modlitba, až do vysokého veku. Koľko hodín prežila v dôvernom rozhovore s Bohom! A prišiel deň, keď zachytila vanutie Ducha a nechala sa ním viesť… a zrazu bol pred ňou ON. Boh v tele. V očiach malého bezbranného dieťaťa spoznáva Nekonečného. Toho, v ktorého prítomnosti trávi už desiatky rokov. V tom okamihu sa z neplodnej vdovy stáva prorokyňa.

Pane, otvor oči nášho srdca, aby sme ťa objavili v udalostiach nášho každodenného života.


TIP NA DNES:

Dnes sa cez deň viackrát zastavím a položím si otázku „Bože, kde si v tejto situácii?“ alebo vyslovím „Pane, ja hľadám Tvoju tvár…“ Boh často prichádza veľmi nenápadným spôsobom.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00