#ziveslovo 30.3.2019

#ziveslovo 30.3.2019

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘

Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 18, 9-14

 

františkán Felix Mária OFM

Zaujala ma jedna myšlienka z Nepotvrdenej regule, ktorú napísal sv. František z Assisi po jeho návšteve v arabských krajinách. V kapitole, ktorá sa venuje bratom, ktorí chcú ísť medzi saracénov [Saracéni – dobové pomenovanie Arabov v oblasti Stredozemného mora, vo Františkových časoch automaticky stotožnených s vyznávaním viery podľa proroka Mohameda – moslimovia.] píše ako sa majú správať. “Bratia, ktorí tam idú, môžu medzi nimi duchovne pôsobiť dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je, že nebudú vyvolávať spory ani škriepky, ale podriadia sa každému ľudskému stvoreniu kvôli Bohu a budú vyznávať, že sú kresťania. Druhý spôsob je, že pokiaľ uvidia, že sa to Pánovi páči, budú zvestovať Božie slovo, aby [títo] uverili vo všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého … .” (Nepotvvrdená regula, 16 kap.)

Kiež by sme aj my pochopili, že nie nadvláda nás má charakterizovať, ale podriadenosť. V tomto bol veľký aj sv. František z Assisi, že bol menší brat všetkého stvorenia.


TIP NA DNES:

Povýš niekoho vo svojom okolí. Pochváľ ho.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00