#ziveslovo 30.3.2020

#ziveslovo 30.3.2020

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.

Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať.

Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“

Ona odpovedala: „Nik, Pane.“

A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Jn 8, 1-11

 

františkán Felix Mária OFM

 

A čo povieš ty? Kameňovať, či nekameňovať? Bude z teba zákonník, konzervatívec, alebo liberál?

Ježiš je Boh. Neodsudzuje. Posiela a dáva vznešenú úlohu: Choď a nehreš.

Ježiš učil ľudí. A dobre ich naučil. Len my sme sa nechali odučiť. Robíme si svoje výklady Ježišových slov. Tých, ktorí nepatria do nášho „tábora“, hneď kameňujeme našimi predpismi. Pritom aj Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Skutočnosť hriechu a najmä prvotného hriechu možno objasniť jedine vo svetle Božieho zjavenia. Bez poznania Boha, ktoré nám dáva Zjavenie, nemôžeme hriech jasne poznať a sme pokúšaní vysvetľovať ho len ako nedostatok rastu, ako psychickú slabosť, omyl, nevyhnutný následok neprimeraného spoločenského zriadenia atď. Iba keď poznáme Boží plán s človekom, môžeme pochopiť, že hriech je zneužitie slobody, ktorú Boh dáva stvoreným osobám, aby ho mohli milovať a aby sa mohli milovať aj navzájom.“ (KKC, § 387)

Ak niekto nepoznal Boha, nebude rozumieť, čo myslíme pod pojmom hriech. Najskôr hovorme o tom, čo Boh robí s hriešnikom. Miluje ho.

 

TIP NA DNES:

Čo tak dnes podarovať niekomu cukrík? (úsmev) Možno tomu, kto nás odsúdil. A ak to pre nás nie je možné, tak sa za toho človeka pomodlime.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00