#ziveslovo 30.3.2022

#ziveslovo 30.3.2022

Ježiš povedal Židom: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.

Ježiš im vravel: „Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali.

Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce.

A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka.

Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.

Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“

Jn 5, 17 – 30

verbista Tomáš Gerboc

Milí priatelia, dnešné Božie slovo, dnešná radostná zvesť nám prináša tri veľké pravdy našej viery. Nebeský Otec miluje nás ľudí, preto nám na svet poslal svojho Syna – aby nás zachránil. Ježiš, Boží Syn, prichádza od Otca ako prejav, dar lásky – je Otcom poslaný, a tak všetko, čo nám hovorí, nám chce povedať sám Boh Otec. A tou treťou dôležitou pravdou je, že tak ako Boh pracuje pre stvorený svet, tak aj Syn pracuje pre stvorený svet a aj my ľudia by sme mali. Nemáme byť leniví ako leňochod, ale máme priložiť ruku k dielu. Ku každej dobrej veci, spolupracovať s Pánom Ježišom.


TIP NA DNES:

Ak ma dnes niekto požiada o pomoc, bez frflania mu pomôžem. Ak uvidím, že niekto potrebuje pomoc, poviem si, podobne ako Pán Ježiš: Môj nebeský Otec pracuje, i ja idem pracovať a pomáhať.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00