#ziveslovo 30.4.2019

#ziveslovo 30.4.2019

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“

Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo.

Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?

Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Jn 3, 7b-15

 

františkán Felix Mária OFM

Každodenné znovuzrodenie. Pred nami sa dennodenne vyzdvihuje Ježišova obeta. Pre niektorých sa účasť stala každodennou súčasťou života. Možno niekedy až rutinou. Pre niektorých z nás je účasť na omši počas týždňa stále niečím „výnimočným“. Uvedomenie, že pred nami je večný život, je veľkou výzvou. Liek, po ktorom túžia mnohé generácie, sa ukrýva v niečom inom, ako by sme očakávali a chceli. Pretože na jednej strane túžime po večnom živote, ale nevieme, čím ho naplniť, bojíme sa toho dnešného. A na druhej strane sa nám ponúka cez Ježiša Krista večný život v láske – so zmyslom a hodnotou –, a ten odmietame. Uveriť – to predpokladá naše svedectvo.

 

TIP NA DNES:

Svedč dnes (a nielen dnes) o Ježišovom živote. Lebo na to čaká tento svet. Na liek pre život.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00