#ziveslovo 30.5.2021

#ziveslovo 30.5.2021

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

sestra Damiána Farkašová, DKL

Ježišovi je daná všetka moc na nebi i na zemi. A predsa pozýva nás všetkých, tých, ktorí sa mu klaňajú, ba aj tých pochybujúcich, aby sme sa stali ohlasovateľmi evanjelia a jeho spolupracovníkmi. Riskuje aj to, že niekedy je naša interpretácia Boha značne pokrivená. Božia moc sa však prejavuje napriek našej krehkosti. Tak vykročme spolu s ním. Sľúbil nám svoju prítomnosť. Učme o Ježišovi. Možno menej slovami, ale o to viac postojmi a skutkami.

 

TIP NA DNES:

Pre koho môžem byť dnes svedkom Ježišovej lásky? Prejavím to postojom, slovom, konkrétnym skutkom.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00