#ziveslovo 30.6.2019

#ziveslovo 30.6.2019

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.

Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“

On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.

Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“

Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“

Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Lk 9, 51-62

 

františkán Felix Mária OFM

Táto dnešná udalosť ma vie vždy rozosmiať a povzbudiť zároveň. Trochu prezradím – ona totiž predchádza podobenstvu o milosrdnom Samaritánovi. Učeníci by ich najradšej vyhubili, ale Ježiš zo Samaritánov robí príklad hodný nasledovania.

Poď aj ty za Ježišom. Sleduj, ako sa on správa k iným ľudom, ktorí nezdieľajú jeho názor. On jednoducho ide vpred. Lebo vie a verí, že Boh Otec je s ním. Neobzerá sa späť. Vidí totiž Božie kráľovstvo.

 

TIP NA DNES:

Zameraj sa na prítomnosť a z nej vyplývajúcu budúcnosť. Minulosť už nezmeníš. Iba sa s ňou treba zmieriť. A možno aj tie hriechy odpustiť. Ale choď hlavne dopredu, a to v POKOJI.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00