#ziveslovo 30.6.2021

#ziveslovo 30.6.2021

Keď Ježiš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“

Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“ On im povedal: „Choďte.“ A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách.

Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.

Mt 8, 28-34

sestra Damiána Farkašová, DKL

Prečo celé mesto vyšlo v ústrety Kristovi? A prečo ho prosili, aby odišiel preč? Namiesto radosti nad záchranou človeka akoby parafrázovali nedávno vyslovené slová: „Čo ťa do nás, Boží Syn?…“

Bolo to zo strachu, že môžu prísť o ďalšie čriedy svíň alebo sa v ich žiadosti objavuje strach z odhalenia „vlastných hrobov“, z ktorých mali obavu vystúpiť? Možno ani netušili, že aj oni majú v sebe temné miesta a že stojí za to nechať Ježiša, aby sa tejto temnoty dotkol svojou prítomnosťou.

„Pane, neodchádzaj. Daj mi odvahu vystúpiť z temnoty, ktorá ma zväzuje, z hriechu, ktorý ma izoluje od teba aj od ľudí. Uvoľni putá, ktoré ma viažu s hriechom. Veď ty si mi dal slobodu Božích detí.“

 

TIP NA DNES:

Pozvem Ježiša do svojej „trinástej komnaty“, ktorú sa mu bojím otvoriť. Nech lúč jeho lásky prežiari temnoty, ktoré ma ešte zväzujú a nech mi Ježišova oslobodzujúca láska dá pokoj, slobodu, nádej, radosť, nový život…

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00