#ziveslovo 30.6.2022

#ziveslovo 30.6.2022

Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“

Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď‘?

Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“

A on vstal a odišiel domov.

Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

Mt 9, 1-8

Verbista Tomáš Gerboc

Niektorí ľudia hovoria o Bohu, že je sudca. Hovoria tak aj o Ježišovi – že je prísny sudca, ktorý, keďže všetko vie, bude spravodlivo, múdro, ale aj prísne súdiť. Dnešné evanjelium nám však ukazuje Pána Ježiša ako toho, kto súdi svojou láskou. A Ježišova láska odpúšťa. On s láskou prijíma druhého, s láskou povzbudzuje k lepšiemu životu. On dvíha z prachu zeme toho, ktorý spadol sám alebo ho na zem hodili iní. On je dobrotivým bratom každého človeka. A brat s láskou podáva ruku bratovi či sestre. Nevysmieva sa, nie je povýšenecký, nie je škodoradostný, nezmýšľa o nikom v zlom. Nikdy! Ježiš ako dobrý brat pomáha.


TIP NA DNES:

Dnes nebudem posudzovať a odsudzovať, odpustím každému hneď. Budem sa snažiť na každého pozerať s láskou, lebo chcem byť podobný Pánovi Ježišovi.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00