#ziveslovo 30.7.2020

#ziveslovo 30.7.2020

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

Mt 13, 47-53

 

riaditeľka zastolom.sk Andrea Mikolášiková

Uf. Ťažké evanjelium. Po jeho prečítaní sa možno potrebujeme rýchlo uistiť, že my bez pochýb patríme k tým spravodlivým. Ja teda určite. Do ohnivej pece sa mi vonkoncom nechce! Veď sa predsa dobre modlím a dobre chodím na sväté omše a dobre slúžim blížnym prostredníctvom portálu pre kresťanské rodiny a… A predsa Ježiš o niekoľko kapitol ďalej priamo hovorí, že jeho kritériá sú celkom iné: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ (Mt 25, 35)

 

TIP NA DNES:

Skúsme dnes pozerať na každého jedného človeka, ktorého stretneme, ako na prezlečeného Ježiša. A najmä – správajme sa dnes ku každému jednému človeku ako k prezlečenému Ježišovi.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00