#ziveslovo 30.8.2021

#ziveslovo 30.8.2021

Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho.

A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“

On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“

A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.

Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.

A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Lk 4, 16-30

sestra Damiána Farkašová, DKL

Na začiatku účinkovania Ježiš prichádza prvýkrát do Nazareta. „Dobrá správa!… Ježiš ohlasuje evanjelium chudobným, zajatým sľubuje slobodu, slepým zrak… DNES JE TEN ČAS SPÁSY!!!“

Aká malá je vzdialenosť medzi úžasom nad milou rečou a hnevom? Stačia tri vety a vo chvíli vzplanie v srdciach Nazaretčanov hnev. Ježiš spochybňuje ich predstavu o Božej láske. Tá predsa  patrí výlučne vyvolenému národu. Lenže láska Boha sa chce vyliať na všetkých, bez rozdielu! Boh miluje aj tých, ktorí z nášho pohľadu o ňu nestoja alebo si ju nezaslúžia. A vlastne, čím som si zaslúžil Božiu lásku ja? K čomu ma dnes provokuje Božie slovo? Neuzavrel som sa do svojho malého sveta, v ktorom si vystačím? Voči komu mám predsudky? Boh ma pozýva otvoriť a rozšíriť svoje srdce.

 

TIP NA DNES:

Dnes si dám záležať na tom, aby som konkrétne prejavil pozornosť tomu, voči komu ma zväzujú predsudky. Môže to byť dobrý skutok, drobná pozornosť alebo modlitba.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00