#ziveslovo 30.9.2021

#ziveslovo 30.9.2021

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.

A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘

Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“

Lk 10, 1-12

sestra Damiána Farkašová, DKL

Pane, to, čo od nás žiadaš, nie je jednoduché. Prinášať pokoj, uzdravovať, ohlasovať príchod tvojho kráľovstva… Nám nechýba len fyzické zdravie. Potrebujeme uzdravenie duše, vzťahov, rodín, kolektívov, priateľstiev… celej ľudskej spoločnosti. A kedy príde tvoje kráľovstvo? Vtedy, keď nie ten druhý urobí prvý krok, ale ja. Prvý krok k odpusteniu, k vypočutiu, ku konkrétnej pomoci, k zadržaniu deštruktívnej kritiky, prvý krok k povzbudeniu, prejaveniu pozornosti, nezištnej pomoci. Na prvý krok môže nadväzovať druhý, tretí… Nech sa cez naše malé kroky približuje tvoje kráľovstvo. Lebo my chceme byť v jeho službách.


TIP NA DNES:

Popremýšľam, v čom alebo voči komu môžem urobiť prvý krok – a urobím ho. Božie kráľovstvo práve prichádza.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00