#ziveslovo 31.1.2022

#ziveslovo 31.1.2022

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.

Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja.

Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda – okolo dvetisíc kusov – sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.

Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja.

Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.

Mk 5, 1-20

kňaz Ján Buc

Posadnutý zažil oslobodenie. Ježiš ukázal svoju moc, „upratal“ pluk zlých duchov do svíň. Už slobodný človek začína rozhlasovať, čo mu urobil Ježiš. Viem si predstaviť tú radosť, slobodné dýchanie, myslenie, pohyb – všetko sa zmenilo. Čo urobil Ježiš pre nás? Pamätáme si, ako sa dotkol nášho života? Ako sa niečo zmenilo? Ako sme na to reagovali? Viem, že on pre nás urobil najviac, ako mohol – položil život, zomrel na kríži a zmenil dejiny sveta. Je to jeho dar pre každého z nás. Možno sme si na vykúpenie zvykli a nepríde nám ako veľká vec. Ale malo by. Dar nového života je draho zaplatený.


TIP NA DNES:

Skúsim dnes jasne poďakovať Ježišovi za všetko, čo pre mňa urobil. Je toho určite dosť, len si to potrebujem uvedomiť, všimnúť a možno aj zaspomínať.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00