#ziveslovo 31.10.2021

#ziveslovo 31.10.2021

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“

Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“

A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Mk 12, 28b-34

šéfredaktor Martin Ližičiar

Kto je v mojom živote najdôležitejší? Aké sú moje najdôležitejšie priority? Správnu odpoveď poznáme: na prvú priečku dávame Boha – v živote, vo vzťahoch, v situáciách. Teória je ľahká, odpoveď máme naučenú. Ale, je to tak naozaj? Je to skutočne z celého srdca, z celej duše, mysle, sily? Úplne najviac, ako sa dá? Až tak, že všetko ostatné ide bokom, keď ide o Boha? Ježiš nám dnešnými slovami hovorí, kto je ten najpodstatnejší.


TIP NA DNES:

Na akom mieste mám skutočne svojho Boha?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00