#ziveslovo 31.12.2018

#ziveslovo 31.12.2018

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Jn 1, 1-18

 

korektorka Alžbeta Mráková

S obdivom k semienkam a životu v nich rozprávam deťom a dnes už aj vnúčatám o tom, že všetko živé pochádza zo živého… že obyčajný gaštan, ktorý si s radosťou zbierajú na jesenných prechádzkach, vložením do zeme zapustí korienok a na povrch vyženie lístky a po rokoch je z neho strom, ktorý opäť zarodí gaštany… a hoci sa to nezdá, lebo oči dohromady nič nezvyčajné na tom hnedom okruhliaku nevidia, každý jeden ukrýva v sebe ohromnú silu vyrásť na mohutný strom, zakvitnúť, na jeseň zarodiť gaštany, ktoré padnú na zem, zapustia korienok a príbeh sa opakuje… Áno, to všetko má svoj počiatok v Božom slove BUĎ! Buď svetlo – a bolo svetlo. Buď obloha – a bola obloha. Tak na prvotné Božie slovo povstalo všetko vrátane života na zemi. A ten je to najcennejšie, čo sme mohli od Boha dostať. Nemať život – nemáme ani lásku. Nemať Lásku – nemáme nič. Ani svetlo, ani pravdu, ani milosti.

 


TIP NA DNES:

Boh aj dnes hovorí. Nepotrebuješ otvorené uši na jeho slová. Počúvaj srdcom.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00